Spellen voor hoogbegaafden

  

Spellen voor uitdaging en welbevinden

Hoewel bordspellen goed zijn voor de ontwikkeling van elk kind, geloven wij dat dit voor hoogbegaafde kinderen nog belangrijker is. Hoogbegaafdheid betekent vaak dat een kind niet genoeg uitdaging vindt in de reguliere lessen. Bovendien hebben hoogbegaafde kinderen vaak een aantal zijnskenmerken waardoor zij moeite kunnen hebben met het ontwikkelen van executieve functies en sociale vaardigheden. Bordspellen en rollenspellen bieden de kans om hun cognitieve talent voluit toe te passen en tegelijk hun andere vaardigheden te trainen. Wil je meer weten over hoe wij onze activiteiten kunnen toespitsen op het hoogbegaafde brein? Neem dan contact met ons op.

Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Maar één ding is zeker: hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog IQ. Tessa Kieboom stelt dat hoogbegaafden naast de hoge cognitieve capaciteiten een zijnsluik hebben van vaak terugkerende kenmerken. Veel hoogbegaafden zijn in meer of mindere mate perfectionistisch en hoogsensitief. Ook hebben zij een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een kritische instelling. 

Ook het Delphi-model, ontwikkeld door Maud-Kooijman – van Thiel in 2007, laat zien dat hoogbegaafden meer zijn dan alleen hun hoge intelligentie.

Niet al deze factoren zullen allemaal even sterk aanwezig zijn in het leven van een hoogbegaafd persoon. Het is belangrijk om bij ieder individu te kijken naar welke kenmerken het sterkst aanwezig zijn, welke tot problemen (kunnen) leiden, en hoe ermee om te gaan.

 

Deze kenmerken kunnen voor mooie ervaringen zorgen, maar kunnen ook de ontwikkeling van hoogbegaafden in de weg zitten. Faalangst, overprikkeling, sociale angsten, zwakke executieve functies: dit zijn zaken waar hoogbegaafden mee te maken kunnen krijgen, en waar ze mee om moeten leren gaan. Plusprogramma’s die alleen inzetten op de cognitieve capaciteiten zijn niet toereikend. Ook het zijnsluik en de ontwikkeling van executieve vaardigheden moeten aandacht krijgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het spelen van spellen hierbij kan helpen. Onze bordspellessen worden ingezet bij meerdere plusprogramma’s in de regio Tilburg. Veel van de deelnemers van onze rollenspelgroepen zijn hoogbegaafd.

In 2022 heeft het Mensa Fonds onze aanpak bekroond met een nominatie voor de Mensafonds publieksprijs!

In 2023 hebben wij de impulssubsidie Ontwikkeling Voorop ontvangen van de gemeente Tilburg voor het project D&D op school. Doel van dit project is onder andere het terugdringen van schooluitval bij hoogbegaafde jongeren. In dit project zetten wij Dungeons and Dragons-clubjes op op basisscholen en middelbare scholen, om (hoogbegaafde) jongeren een plek te geven waar ze hun creativiteit kwijt kunnen, waar ze zich gekend voelen en leren samenwerken.