Missie

Hier staan wij voor…

Wij hebben een uniek concept

Wij spelen niet zomaar willekeurige spellen: we werken evidence based, met spellen die bewezen bijdragen aan de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van jongeren. We kiezen bewust niet voor educatieve spellen, maar selecteren zorgvuldig reguliere bordspellen uit met strategische en/of coöperatieve elementen. Voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden werken wij met rollenspellen zoals Dungeons and Dragons.

Onze aanpak is laagdrempelig maar uitdagend: we zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling. Op deze manier maken wij de meeste impact.

Wij zijn inclusief

We streven ernaar  zoveel mogelijk jongeren in Nederland te enthousiameren voor het spelen van spellen, en te laten profiteren van ons concept. Wij maken geen onderscheid in sociaal-economische afkomst, gender, culturele of godsdienstige overtuiging of seksuele geaardheid. Wij nemen zoveel mogelijk deel aan initiatieven om bij te dragen aan de ontwikkeling van kansarme jongeren. Wij hebben ervaring met de behoeftes van neurodivergente jongeren

 

Wij zijn een maatschapppelijk verantwoorde organisatie

We gaan op een duurzame manier te werk. We werken efficiënt en professioneel. We werken vooral met lokale ondernemers, en met maatschappelijke instellingen zoals bibliotheken en scholen. We hebben oog voor het milieu, en werken alleen samen met ondernemers die dat oog hebben. We zijn transparant en integer naar onze klanten en medewerkers. We hebben geen winstoogmerk. We hebben oog voor het welbevinden en training van ons personeel en betalen hen een eerlijk salaris. We hebben sterke normen en waarden en dragen dit ook uit naar de jongeren voor wie wij werken.

 

Wij hebben een onderwijsondersteunende functie

We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren. Daarbij ondersteunen wij leerkrachten en schoolleiders: we nemen hen werk uit handen. Bij het opzetten en uitvoeren van projecten werken wij altijd op maat: de doelen en aanpak worden in samenspraak vastgesteld.

 

Wij werken samen met anderen

Wij vinden het geweldig om andere ondernemers te ontmoeten die net zo dol zijn op spellen als wij, en gaan graag samenwerkingsverbanden aan. Wij streven naar een landelijk netwerk van gelijkgestemden. Wij delen met veel plezier onze kennis en ervaring met iedereen die wil werken aan de ontwikkeling van jongeren d.m.v. spellen.